• Bizi Arayın: +90 232 462 03 94
  • Email: clb@clb.com.tr
  • Çalışma Saatleri: 09:00 - 18:00

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM OLARAK TASARIM ve YAPI

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM OLARAK TASARIM ve YAPI

Tesislerin planlanmasında, tasarım ve inşaat arasındaki yakın ilişkiyi tanımak önemlidir. Bu süreçler en iyi şekilde entegre bir sistem olarak görülebilir. Genel olarak konuşursak, tasarım genellikle ayrıntılı planlar ve şartnamelerle temsil edilen yeni bir tesisin tanımını oluşturma sürecidir; inşaat planlama, tasarımı fiziksel bir gerçeklik haline getirmek için gereken faaliyetleri ve kaynakları belirleme sürecidir.

Dolayısıyla inşaat, mimarlar ve mühendisler tarafından öngörülen bir tasarımın uygulanmasıdır. Hem tasarım hem de yapım aşamasında, farklı görevler arasında çeşitli önceliklere ve diğer ilişkilere sahip sayısız operasyonel görev yapılmalıdır.Çeşitli özellikler, inşa edilen tesislerin planlanmasına özgüdür ve proje yaşam döngüsünün ilk aşamalarında bile akılda tutulmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerir:

Neredeyse her tesis özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir ve çoğu zaman tamamlanması uzun zaman alır. Bir tesisin hem tasarımı hem de yapımı, belirli bir alana özgü koşulları sağlamalıdır. Her proje sahaya özel olduğundan, yürütülmesi, hava, işgücü arzı, yerel inşaat kuralları vb. Gibi doğal, sosyal ve diğer yerel koşullardan etkilenir.

ÇEVRESEL KALİTE YÖNETİMİ

ÇEVRESEL KALİTE YÖNETİMİ

Teknolojik karmaşıklık ve pazar talepleri nedeniyle, inşaat sırasındaki tasarım planlarındaki değişiklikler nadir değildir.Entegre bir sistemde, hem tasarım hem de inşaat için planlama neredeyse eşzamanlı olarak ilerleyebilir, böylece her iki bakış açısından da istenen çeşitli alternatifleri inceler ve böylece değer mühendisliği altında geniş kapsamlı revizyonların gerekliliği ortadan kaldırılır.

Dahası, projelerin planlanabilirlik açısından gözden geçirilmesi, proje planlamadan tasarıma doğru ilerledikçe gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir yapının montaj sırası ve inşaat sırasında kısmi montajlı yapı üzerindeki kritik yükler, genel yapısal tasarımın bir parçası olarak dikkatlice değerlendirilirse, tasarımın inşaat yanlış işleri ve montaj detayları üzerindeki etkileri beklenebilir. Ancak, tasarım profesyonellerinin bu gibi sorumlulukları üstlenmesi bekleniyorsa, riskleri paylaşmanın yanı sıra bu ek görevleri üstlendikleri için ödüllendirilmeleri gerekir. Benzer şekilde, inşaat müteahhitlerinin, alışılmadık bir yapı oluşturmak için çok ayrıntılı bir şema tasarlama gibi mühendislerin sorumluluklarını devralması bekleniyorsa, buna göre de ödüllendirilmeleri gerekir. Sahip, bu risk ödülü ikilemini çözme sorumluluğunu üstlenmediği sürece, tasarım ve inşaat için gerçekten entegre bir sistem kavramı gerçekleştirilemez.

Avrupalı ​​sahiplerin genellikle yeni teknolojilere daha açık olduklarını ve riskleri tasarımcılarla ve yüklenicilerle paylaştığını belirtmek ilginçtir. Özellikle, jeoteknik mühendisliğinde öngörülemeyen yeraltı koşulları için sorumluluk almaya daha isteklidirler. Sonuç olarak, tasarımcılar ve müteahhitler inşaat süresini ve maliyetini azaltmak için yeni teknikler uygulamaya daha isteklidirler. Avrupa pratiğinde, sahipleri genellikle kavramsal tasarıma sahip müteahhitler sunar ve müteahhitler sahibinin mühendisleri tarafından kontrol edilen detaylı tasarımlar hazırlar. Bu ayrıntılı tasarımlar alternatif tasarımlar olabilir ve uzmanlık müteahhitleri de ayrıntılı alternatif tasarımlar hazırlayabilir.